کارکنان و اساتید...

کارشناس مسئول مجموعه آزمایشگاهها:  غلامرضا نعلچی برزکی

 

استاد آزمایشگاه ترمودینامیک: 

علی‌اکبر عباسیان آرانی

اساتید آزمایشگاه مکانیک سیالات: 

حسین خراسانی‌زاده، علیرضا آقایی

استاد آزمایشگاه انتقال حرارت:  علیرضا آقایی
آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۴۰۰