آزمایشگاه های مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)

اطلاعیه ها

دانشجویان گرامی

دستورکار آزمایشگاهها را میتوانید از ...

دستورکار هر آزمایشگاه (مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال‌حرارت) برای کلیه اساتید مشابه می‌باشد.

آخرین اخبار

راه اندازی سایت مجموعه یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶