آزمایشگاه های مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)

اطلاعیه ها

دانشجویان گرامی

دستورکار آزمایشگاهها را میتوانید از بخش دانلودها دریافت نمایید.

دستورکار هر آزمایشگاه (مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال‌حرارت) برای کلیه اساتید مشابه می‌باشد.

آخرین اخبار

راه اندازی سایت مجموعه یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶